...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Od septembra sú tu nové pravidlá pre nebankové subjekty. Čo sa zmenilo?

Od septembra sú tu nové pravidlá pre nebankové subjekty. Čo sa zmenilo?

Dátum publikácie: 06.09.2015

Možno ste postrehli v médiach, že od 1. septembra začali platiť pre nebankové spoločnosti a pôžičky niektoré zmeny, obmedzenia alebo nové pravidlá. Najznámejšou zmenou je nutnosť nebankovky mať licenciu, ale dôležité sú aj iné.

Od septembra sú tu nové pravidlá pre nebankové subjekty. Čo sa zmenilo?

Po roku prichádza ďalšie sprísnenie poskytovania finančných spotrebiteľských pôžičiek, pričom cieľom je dostať nebankovky ešte viac pod dohľad Národnej banky Slovenska a skrotiť tie nebankové spoločnosti, ktoré sú známe najmä vysokými úrokmi, poplatkami, neserióznymi praktikami, nevýhodnými zmluvami a neprimeranými obchodnými aktivitami na trhu s úvermi. Čo všetko priniesli posledné zmeny, ktoré platia od začiatku septembra?

1. Licencia na poskytovanie nebankových úverov

Ešte pred letom bolo potrebné podať žiadosť o licenciu, pokiaľ chceli nebankové spoločnosti poskytovať úvery aj naďalej. Nové pôžičky tak od 1. septembra možno poskytovať len s touto licenciou, pričom ju udeľuje práve Národná banka Slovenska. Licencia sa poskytuje buď na poskytovanie spotrebiteľských úverov neobmedzene alebo obmedzene, pričom nebankovka musí splniť viacero podmienok, aby licenciu získala. Podmienky sa taktiež sprísňujú a týkajú sa finančného aj personálneho aspektu.

Vďaka licencovaniu a podmienkam tak už nebudú môcť poskytovať pôžičky aj tzv. „garážové“ nebankovky alebo súkromní ľudia, ktorí nemali dostatočnú prax či odborné vzdelanie a založili si nebankovku ako zárobkovú činnosť bez ohľadu na seriózne jednanie s klientmi. Pozor ale na to, že nové pravidlá sa týkajú poskytovania spotrebiteľských úverov, kam napríklad nepatria úvery so splatnosťou nad 10 rokov, pôžičky nad 75.000 € alebo úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.

2. Prísnejšie podmienky pre nebankové subjekty

Pre nebankové subjekty, ktoré chcú poskytovať úvery, sa tiež celkovo sprísnia podmienky. Už nebude platiť, že môže o poskytovanie úverov požiadať takmer ktokoľvek, čomu aj nasvedčuje počet až takmer troch stoviek nebankových subjektov, ktoré ešte donedávna nebankové pôžičky ponúkali. Na základe licencií sa preriedi trh, no zároveň ak bude niekto chcieť spotrebiteľské a iné nebankové úvery poskytovať, bude musieť splniť viacero podmienok a povinností.

Základom je mať dostatočné základné imanie a to aspoň 500.000 €. Toto imanie musí mať dôveryhodný zdroj a musí byť aj dostatočne transparentný pôvod peňazí. V dozornej rady nebankovej spoločnosti musia byť odborne spôsobilé a bezúhonné osoby v oblasti finančného trhu. Bude sa prihliadať aj na to, či tieto osoby v minulosti nemali problémy s poskytovaním neférových úverov, prípadne ak sa ich firmy ocitli v konkurze. Nebankovky môžu viesť len ľudia vysokoškolsky vzdelaný vo finančníctve alebo s dostatočnou praxou.

3. Klientov už bude nutné preverovať

Na rozdiel od obdobia pred platnosťou zmien, budú už mať banky povinnosť posudzovať bonitu klientov. V minulosti sa totiž poskytovali niekedy aj úvery a pôžičky ľuďom, ktorí nemali dostatočný príjem a neostávalo im tak na splátky. To je už minulosť. Podľa nových pravidiel musí dlžníkovi aj po zohľadnení splátok zostať aspoň životné minimum, čiže splátku musí klient vedieť uhradiť z rozdielu medzi jeho príjmom a aktuálnymi výdavkami vrátane už existujúcich záväzkov.

Nebankovka bude mať povinnosť zisťovať príjmy klienta a pôžička nebude môcť byť odsúhlasená klientovi, ktorí nemá vôbec žiaden príjem. Ak by nebankovka povinnosť overovať príjmy dlžníka odignorovala, pôjde o závažné porušenie a môže jej byť dokonca aj odobratá licencia. Okrem bonity bude povinné aj overovať klienta v registroch dlžníkov, minimálne však v jednom z mnohých, ktoré u nás fungujú. Pokiaľ nebude jednoznačné, že dlžník bude úver splácať, nemal by ho dostať.

4. Dodatočné úpravy v zmluvách

Mnohým klientom sa kedysi stávalo, že podmienky úveru neboli uvedené len v zmluve o úvere, ktorú klient podpísal, ale aj niekde inde, prípadne boli dodatočne spísané a následne mohlo nastať prekvapenie. Samozrejme, nepríjemné, napríklad, že sa líšila výška pôžičky, ujednania o rôznych dodatočných poplatkov alebo iné nefinančné podmienky, ktoré boli iné, ako bol klient informovaný. Takéto ďalšie prílohy k zmluve však čaká sprísnenie a možnosť anulácie celej zmluvy.

Podľa nových pravidiel je možné zo strany kedykoľvek zmluvu napadnúť v prípade, že podmienky sú iné ako pri podpise zmluvy alebo v prípade, ak mu tieto podmienky výrazne znevýhodňujú jeho postavenie a krivdia mu. Dlžník môže dať záležitosť prešetriť aj súdne, pokiaľ veriteľ nevyhovel jeho žiadosti o opravu nepravdivých alebo iných ako dohodnutých parametrov úveru. Súd môže v prípade dokázania manipulácie s údajmi či parametrami dokonca vyhlásiť zmluvu za neplatnú.

5. Prísnejší úrokový strop

Úrokový strop je inštitút, ktorý bol zavedený ešte dávnejšie, ale teraz opäť prichádza k zmenám. Národná banka Slovenska zároveň pravidelne aktualizuje parametre, ktoré s nim súvisia. V praxi znamená úrokový strop obmedzenie, ktoré určuje maximálnu celkovú odplatu za pôžičku, čiže v praxi všetky náklady na splatenie pôžičky. V minulosti bol strop určený len úrokmi, ktoré však menej poctivé nebankovky obchádzali cez rôzne poplatky a tak sa v podstate príliš veľa nezmenilo.

Teraz sa zavádza, že tento strop je maximálne dvojnásobok priemeru za posledný rok, pričom konkrétne priemery sa priebežne menia a aktualizujú. Sprísnenie sa týka najmä menších úverov, kedy ide o pôžičky do výšky 100 € a s dobou splatnosti do 3 mesiacov, kedy sa po novom určuje pravidlami, že maximálne náklady vyjadrené v RPMN, čo je ročná percentuálna miera nákladov, môžu byť maximálne do 30%. Toto obmedzenie výrazne zlacní najviac predražený segment krátkodobých mini úverov na trhu.

6. Koniec úverom v hotovosti

Problémom bude aj poskytovanie úverov v hotovosti na ruku. Kým doteraz bolo možné pri osobnom vybavovaní získať napríklad peniaze aj priamo na ruku v hotovosti hneď po schválení pôžičky, po novom už takýto spôsob vyplatenia úveru nebude možný. V praxi teda už nebudete môcť získať peniaze priamo hotovostným stykom, ale bude sa uprednostňovať buď bezhotovostný vklad na účet v banke alebo forma úverového limitu napríklad na platobnej či kreditnej karte.

7. Lepšia ochrana spotrebiteľa

Lepšia ochrana spotrebiteľov bude zabezpečená priamo Dohľadom nad finančným trhom, ktorý realizuje Národná banka Slovenska. Priamo cez písomný podnet alebo elektronicky je možné podať podnet na dohľad, pričom táto inštitúcia je priamo orgánom ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu a v súvislosti s finančnými produktmi. Na webovej stránke nájdete taktiež rôzne informácie týkajúce sa spotrebiteľských práv a tiež cenné praktické rady pre spotrebiteľov.

Okrem toho sú prijaté na ochranu spotrebiteľov aj nové pravidlá komunikácie s tými, ktorí sú v omeškaní so splácaním pôžičky. Dodnes sa často stávalo, že mohli rôzne vymáhačské firmy kedykoľvek zazvoniť u Vás doma, ak ste úver riadne nesplácali, po novom je už vyslovene zakázané navštevovať dlžníka tak doma, ako aj v pracovisku. Prijali sa tiež nové pravidlá pre telefonickú komunikáciu, ktorá je zakázaná počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja a tiež cez pracovné dni po 18:00 hodine.

Na záver...

  • Aj keď sa pravidlá sprísňujú a nebankovky budú musieť viac overovať schopnosť klient úver splácať ako aj jeho bonitu, stále je len na Vás, či si požičiate a za akých podmienok, takže vždy zvážte aj to, či viete úver splatiť
  • Nezabudnite si pred každou žiadosťou o úver spraviť dôkladný prieskum všetkých konkurenčných ponúk, aby ste si vybrali tú najvýhodnejšiu; môžete si pozrieť napríklad naše komplexné porovnanie nebankových pôžičiek
  • Pre tých, čo chcú získať väčšie peniaze, je nutné ručenie nehnuteľnosťou a na tento typ úveru sa sprísnenie napríklad ohľadom úrokového stropu nevzťahuje
  • Vždy si preverte aj poskytovateľa, napríklad zadaním jeho mena a názvu spoločnosti do Googla, možno natrafíte na skúsenosti aj iných žiadateľov

Článok spadá do kategorií: Nebankové pôžičky, Cetelem, Home Credit, Quatro, Pôžičkomat.sk, Profi Credit

Inzercia