...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Vinkulácia

Vinkulácia - čo je to

Vinkulácia je viazanie alebo obmedzenie dispozičného práva do splnenia určitých podmienok. Často sa spájajú pojmy vinkulácia poistenia a vinkulácia vkladu. lVinkulácia poistenia – viazanie poistného plnenia voči tretej osobe napr. v prípade živelných pohrôm ako je napr. povodeň alebo iná prírodná katastrofa. Vinkulácia vkladu obmedzuje práva k vkladu (forma využitia, forma prístupu k vkladu).

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia