...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Vecné bremeno

Vecné bremeno - čo je to

Vecné bremeno je zaťaženie nehnuteľnosti. Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo niečoho sa zdržať. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závete, dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebné vykonať vklad do katastra nehnuteľností.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia