...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Swapy

Swapy - čo je to

Swapy možno rozdeliť na menové a úrokové. Pri úrokových swapoch je predmetom transakcie výlučne výmena platieb úrokov rôzneho charakteru, napríklad pevných úrokov za variabilné (pohyblivé) úroky.
Swapová operácia v pôvodnom ponímaní spočívala v transakcii, pri ktorej bola jedna mena v určitom termíne predaná za druhú menu a zároveň existovala dohoda o opačnej transakcii k určitému dátumu v budúcnosti. Swapová operácia sa uskutočňovala buď s cieľom získať alebo predať menu v budúcnosti alebo zo špekulatívnych dôvodov získania zisku z predpokladaných kurzových pohybov. V novom ponímaní sa obidve strany dohodnú, že si na určitý čas vymenia toky platieb.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia