...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Strike price

Strike price - čo je to

Strike price je realizačná cena na burze opcií, kde jedna strana má povinnosť na požiadanie druhej strany zjednaný obchod splniť, zatiaľ čo druhá strana má právo voľby (opcie), či bude alebo nebude požadovať splnenie obchodu. Majiteľ opcie získava teda za opčnú cenu (opčnú prémiu) právo kúpiť alebo predať dojednané množstvo aktív za dopredu dohodnutú cenu (strike price) a v dopredu stanovenom termíne.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia