...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Stavebný úver

Stavebný úver - čo je to

Stavebný úver je produktom stavebných sporiteľní, poskytuje sa za účelom získania bývania. Na stavebný úver má sporiteľ po splnení zmluvne dohodnutých podmienok právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení. V prípade, že nie sú všetky podmienky pre poskytnutie stavebného úveru splnené, sporiteľ môže získať aj tzv. medziúver (preklenovací úver), ale s menej výhodnými podmienkami ako pri stavebnom úvere. Na medziúver nemá sporiteľ právny nárok. Medziúver je vo výške cieľovej sumy, je poskytnutý s tým, že klient naďalej prispieva aj na stavebné sporenie a zároveň spláca úroky z celej cieľovej čiastky. Po splnení všetkých podmienok sa časť medziúveru vyplatí z nasporenej sumy a zvyšok sa spláca ako stavebný úver.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia