...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Spolužiadateľ

Spolužiadateľ - čo je to

Spolužiadateľ je osoba zdieľajúca podmienky poskytnutia úveru alebo pôžičky. Nie je potrebné, aby bola v príbuzenskom vzťahu, avšak najčastejšie je to manžel/manželka, druh/družka.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia