...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Risk management

Risk management - čo je to

Risk management je logická a systematická metóda určovania súvislostí, identifikácie, analýzy, vyhodnotenia, zaobchádzania, monitorovania a oznamovania rizík súvisiacich s akoukoľvek činnosťou, funkciou alebo procesom, ktorý umožní vylučovať alebo znižovať straty a maximalizovať príležitosti a možnosti.Podľa normy STN 01 0380 je manažérstvo rizika integrálnou časťou manažérskeho procesu. Je to iteratívny proces, skladajúci sa z krokov, ktoré svojou postupnosťou umožňujú trvalé zlepšovanie pri rozhodovaní.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia