...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: REPO operácia

REPO operácia - čo je to

Repo operácia sa spája s cennými papiermi, kedy majiteľ cenných papierov prijíma úver predajom cenných papierov k určitému dátumu veriteľovi s tým, že sa zaviaže úver vrátane úrokov splatiť spätným nákupom cenných papierov k určitému termínu a za dopredu stanovenú cenu. Veriteľ nákupom cenných papierov poskytuje dlžníkovi úver a zároveň záväzok, že mu predá cenné papiere k určitému termínu späť.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia