...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Príspevok na podnikanie

Príspevok na podnikanie - čo je to

Príspevok na podnikanie je nenávratná finančná injekcia, ktorú poskytuje úrad práce. Je to často využívaná forma podpory pre začínajúcich malých podnikateľov. Príspevok na SZČ môže byť poskytnutý tomu, kto je vedený evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace alebo byť vedený v tejto evidencii najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ.

Nové podmienky poskytnutia príspevku

  • v evidencii úradu musí byť žiadateľ najmenej tri mesiace
  • v evidencii musí byť najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie žiadateľ pozastavil, prerušil alebo skončil  živnosť
  • o príspevok treba požiadať písomne úrad v mieste, kde sa vytvorí pracovné miesto
  • žiadateľ musí predložiť vypracovaný podnikateľský zámer vrátane kalkulácie nákladov
  • žiadosť hodnotí tripartitná komisia, schvaľuje ju úrad práce
  • príspevok sa poskytuje na dve etapy - 60 percent po podpise dohody a 40 percent po roku prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti
  • poberatelia tohto príspevku musia predkladať ročné správy o podnikaní
  • opätovný nárok na príspevok je po ôsmich rokoch
  • podnikateľskú činnosť musí žiadateľ vykonávať nepretržite najmenej tri roky

Finančný obnos je možné využiť na náklady spojené s podnikateľskou činnosťou. 

V súčasnosti nie je možné požiadatť o príspevok na založenie spoločnosti s ručeným obmedzením. (s.r.o.) Žiadateľ o príspoveok na podnikanie musí podnikať minimálne 3 roky.

Maximálna výška príspevku

2 643,10 eura - Bratislavský kraj

3 171,72 eura- kraj s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti rovnajúcou sa alebo menšou ako je celoslovenský priemer

4 228,96 eura - kraj s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti väčšou ako je celoslovenský priemer

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia