...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Občiansky zákonník

Občiansky zákonník - čo je to

Občiansky zákonník obsahuje predpisy z oblasti občianskeho práva. Občiansky zákonník stanovuje majetkové vzťahy právnických a fyzických osôb, vzťahy v majetkoch medzi danými osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ nie sú tieto občianskoprávne vzťahy upravené inými zákonmi. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník popisuje, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a ďalšie občianske zmluvy.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia