...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Nepovolené prečerpanie

Nepovolené prečerpanie - čo je to

Nepovolené prečerpanie je stav, pri ktorom klient minie viac finančných prostriedkov ako mal na bežnom účte k dispozícii. Do nepovoleného prečerpania sa klient môže dostať napríklad zaúčtovaním poplatkov alebo úrokov ak sú tieto účtované v čase nulového disponibilného zostatku (žiadne zdroje na bežnom účte, ani tie poskytnuté povoleným prečerpaním alebo kontokorentným úverom). Podobný prípad môže nastať pri kreditnej karte, ak je vyčerpaný celý úverový limit a klient sa omešká s platbou povinnej splátky. Úroky z nepovoleného prečerpania sú však vždy vyššie ako štandardné úroky.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia