...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru - čo je to

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade klientom porušených stanov banky, častokrát musí klient zaplatiť celú sumu úveru v bankou stanovenom čase. odmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Dôvodmi pre mimoriadnu splatnosť úveru môžu byť omeškania so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bolo v zmluve stanovené, poskytnutie nepravdivých údajov banke a v prípade hypotekárnych úverov aj nesplnenie výzvy na navýšenie krytia hypotekárneho úveru (založenie ďalšej nehnuteľnosti) v prípade, ak pôvodne založená nehnuteľnosť vplyvom podmienok na trhu stratila svoju cenu a jej súčasná hodnota je tým pádom pre poskytnutý úver nedostatočná.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia