...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Likvidita (banková likvidita)

Likvidita (banková likvidita) - čo je to

Likvidita je schopnosť banky plniť si svoje záväzky voči vkladateľom. Pravidlá likvidity spočívajú v stanovení štruktúry aktív (napríklad úverové obchody) a pasív (vklady). Na strane pasív to môže byť napríklad určitý rozdiel termínovaných vkladov a bežných účtov, na strane aktív určitý podiel hotovosti na celkových aktívach a medzi aktívami a pasívami napríklad určitý podiel úverov k bežným vkladom.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia