...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Likvidačný zástupca

Likvidačný zástupca - čo je to

Likvidačný zástupca je osoba fyzická alebo právnická s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, v ktorom vykonáva zástupnú činnosť za poisťovateľa. Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, v ktorom mu nebolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa. Zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného a vykonáva všetky činnosti potrebné na ich uspokojenie. Ďalej jeho činnosť zahŕňa zúčtovanie škôd pri prevádzke motorového vozidla aj v inom ako členskom štáte.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia