...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Kvitancia

Kvitancia - čo je to

Kvitancia je listina, ktorou veriteľ potvrdzuje dlžníkovi, že dlh splatil. Kvitancia sa vystavuje napríklad pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu, na základe ktorej kataster nehnuteľností vykoná výmaz záložného práva.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia