...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Kontokorentný úver

Kontokorentný úver - čo je to

Kontokorentný úver je kombináciou vkladového a úverového účtu. Klient má v komerčnej banke otvorený bežný účet a k nemu má schválený tzv. úverový rámec (suma do výšky, ktorej môže klient čerpať úver). Pokiaľ má účet kladný zostatok ide o vista vklad (bežný účet), pokiaľ má záporný zostatok ide o úverový účet.

Kontokorentný úver je typ úveru poskytovaný podnikateľom, ktorým môžu podnikatelia pružne reagovať na neočakávané finančné výkyvy vo firmách. Poskytuje sa ako povolený debetný zostatok (debetný rámec, limit) na bežnom účte s vopred stanovenou výškou a zároveň aj výškou úrokovej sadzby. Úrok sa účtuje len za dni čerpania úveru.

Pri kontokorentnom úvere nie je potrebné preukazovať účel využitia finančných prostriedkov. Splácanie sa deje automaticky prijímaním prostriedkov na účet, dôležitá je len celková lehota splatenia úveru (zväčša 1 rok).

Výhodou je aj čerpanie prostriedkov 24 hodín denne aj s využitím služieb elektronického bankovníctva alebo pomocou platobných kariet. Úrokové sadzby sa pohybujú od 8-20%, stanovované individuálne bankou. Kontokorentné úvery poskytuje väčšina bánk na slovenskom trhu.

Kontokorent namiesto kreditnej karty

Vo finančne vyspelých krajinách sa kontokorentné úvery používajú zriedka. Vo vyspelom svete sa s hotovosťou veľmi nepracuje. Kontokorent je povolené prekročenie limitu debetného účtu, teda možnosť ísť do záporu, požičať si.

Ľudia využívajú kontokoretné úvery pri dočasnom nedostatku peňazí. Kreditné karty sú však pri takýchto situáciách omnoho výhodnejšie. V prvom rade v tom, že peniaze si požičiavate, a teda nejde o vaše peniaze.

Kreditné karty umožňujú okrem iného aj čerpanie bezúročnej pôžičky. Každá kreditná karta umožňuje vrátiť peniaze bez úroku. Kreditné karty majú určený limit, pri ktorom nie je účtovaný úrok. Väčšinou je to 30 dní.

Účtovanie kontokorentného úveru

Účtovanie kontokorentu je robený štandardným spôsobom, kedy banka umožní ísť vlastníkovi účtu do mínusu. Účtovanie kontokorentného úveru je viditeľné na bežnom výpise z účtu. Jediný rozdiel je v tom, že zápor si banka účtuje s úrokmi. Úroková miera na kontokorente je pomerne vysoká, zvyčajne je vyššia ako pri klasickom spotrebnom úvere.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia