...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Komunálny úver

Komunálny úver - čo je to

Komunálny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej štyri a najviac tridsať rokov, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo VÚC. Tento typ úveru je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií. Komunálny úver sa poskytuje na nadobudnutie tuzemských nehnuteľností, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ďalších stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia