...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Katastrálna mapa

Katastrálna mapa - čo je to

Pod pojmom katastrálna mapa sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia