...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Kapitál

Kapitál - čo je to

Kapitál je pojem, ktorý označuje výrobné činitele dlhodobo fungujúce (zariadenie, stroje, budovy a pod.) Pod termínom kapitál sa rozumie všetko vyplývajúce z hospodárskej činnosti a zároveň všetko, čo je jej predpokladom. Peňažný kapitál je umiestnený v bankách, ktoré ho poskytujú vo forme pôžičiek s cieľom dosiahnuť zisk. Kapitál existuje aj vo forme cenných papierov, poskytujúcich vlastníkom cenných papierov príjem vo forme úrokov alebo dividend.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia