...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Investičný úver

Investičný úver - čo je to

Investičný úver je poskytnutý na financovanie projektov s dlhodobou perspektívou pre firmy takzvanými investíciami. Kapitálové investície sú zaradené do hmotného investičného majetku, nehmotné investície sa týkajú know-how (firemnej politiky a znalostí) a finančné investície sú vo forme dlhopisov alebo cenných papierov.Investičný majetok pritom banke slúži ako záruka pre poskytnutie úveru a jeho splácanie. Investičné úvery banky poskytujú napríklad na nákup pozemkov, výstavbu inžinierskych sietí, nákup strojov, zariadení a pod.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia