...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Hypotekárny správca

Hypotekárny správca - čo je to

Hypotekárny správca je poverená osoba, ktorá vykonáva dozor nad hypotekárnymi obchodmi podľa zákona. Poveruje ho na túto činnosť Národná banka Slovenska. Hypotekárnym správcom a jeho zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a bezúhonná. Hypotekárny správca vykonáva dozor nad vydávaním hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií z hľadiska ich náležitostí a krytia podľa osobitného predpisu. Je povinný vyhotoviť pre každú emisiu hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií pred ich vydaním písomné osvedčenie o tom, že ich krytie je zabezpečené podľa osobitného predpisu a že je vykonaný záznam v registri hypoték.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia