...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Franchising

Franchising - čo je to

Franchising je marketingový systém odbytu, ktorý je založený na zmluvných vzťahoch medzi franchiserom (poskytovateľom franchisingu) a prijímateľom franchisingu. Prijímateľ má možnosť využívať priemyselné a duševné vlastníctvo s cieľom predaja vlastného tovaru alebo služieb za dohodnutú odmenu. Vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom je spätý, napriek tomu však prijímateľ franchisingu je právne aj finančne nezávislý.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia