...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov - čo je to

Fond ochrany vkladov bol zriadený na základe zákona NR SR o ochrane vkladov , s účinnosťou odo dňa 1. júla 1996. Fond sústreďuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk. Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné podľa zákona platiť príspevky na účel ochrany vkladov do fondu. Do fondu sa uhrádzajú príspevky ako vstupný, ročný a mimoriadny príspevok.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia