...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Finančný poradca

Finančný poradca - čo je to

Finančný poradca je osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a poskytuje odbornú pomoc ohľadom finančného poradenstva, avšak je limitovaný, pretože nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.Finančný poradca musí splniť náležitosti ako požadované vzdelanie - stredné s maturitou a desaťročnú prax v odbore alebo vysokoškolské druhého stupňa a päťročnú prax v obore. Odbornú spôsobilosť preukazuje v NBS ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia vykonávať činnosť finančného poradcu. Fyzické osoby, ktoré musia spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú povinné každé dva roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným vykonaním odbornej skúšky s certifikátom.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia