...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Finančný leasing

Finančný leasing - čo je to

Finančný leasing je najbežnejšou a najčastejšie využívanou formou prenájmu, ktorá je ukončená poslednou splátkou prepisom na platiteľa leasingu. Predmet lízingu, ktorý si nájomca vyberie, kúpi od dodávateľa lízingová spoločnosť. Od momentu kúpy až po ukončenie lízingovej zmluvy je majetkom prenajímateľa – lízingovej spoločnosti. V okamihu, keď nájomca a lízingová spoločnosť podpíšu lízingovú zmluvu a klient uhradí prvú splátku, takzvanú akontáciu, môže predmet lízingu využívať. O prevádzku a údržbu predmetu lízingu sa stará nájomca, ktorý má naň po ukončení obdobia prenájmu predkupné právo.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia