...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Finančný agent

Finančný agent - čo je to

Finančný agent na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo ďalším finančným agentom, vykonáva služby spojené s finančným poradenstvom. Na základe zákona sa finanční agenti delia na tri skupiny. Prvou skupinou sú samostatní finanční agenti, ktorí majú podpísané zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Druhú skupinu tvoria viazaní finanční agenti, ktorí majú povolenie len na jednu finančnú inštitúciu, na jednu poisťovaciu inštitúciu so životným a jednu s neživotným poistením. Poslednou skupinou sú podriadení finanční agenti, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Podriadeným finančným agentom je aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia