...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie - čo je to

Finančné sprostredkovanie je určené zákonom ( č.186/2009 ). Pri finančnom sprostredkovaní ide o vykonávanie predkladania ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Ďalšími službami sú poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,taktiež spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje a spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, v prípade, že ti situácia povoľuje.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia