...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Faktoring

Faktoring - čo je to

Faktoring je odkupovanie pohľadávok bankou alebo faktoringovou spoločnosťou z iniciatívy majiteľov pohľadávok, spravidla bez postihovania pri insolventnosti dlžníka. Predstavuje teda spôsob financovania obchodu bankou alebo faktoringovou spoločnosťou, pri ktorom dodávateľ tovaru alebo služieb (môže to byť aj výrobca), predá svoje pohľadávky voči kupujúcim banke alebo faktoringovej spoločnosti. Najčastejším dôvodom predaja je spomalenie obratov dodávateľov v dôsledku poskytovania dodávateľského úveru. Tým pádom je dodávateľ nútený čerpať iný typ úveru a zároveň mu ostáva riziko plynúce z dodávateľského úveru (nezaplatenie záväzkov).

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia