...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Európska opcia

Európska opcia - čo je to

Európsky typ opcie je založený na tom, že sa dá uplatni len na konci jej trvania. Musí byť presne stanovený termín expirácie, čo však je aj jediný termín na požadovanie plnenia opcie. Počas opcie nie je možné, aby kupujúci vyžadoval jej plnenie.Výhodou je teda vedomie termínu dodania aktíva, nižšie riziko pre predávajúceho a jednoduchšie sledovanie vývoja ceny na trhu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia