...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Eskontný úver

Eskontný úver - čo je to

Podstatou eskontu je odkúpenie doposiaľ nesplatených zmeniek s určitou splatnosťou a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banku (diskont). Najčastejšou formou eskontu je eskont zmeniek realizovaný bankou.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia