...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso - čo je to

Dokumentárne inkaso je proces v banke, ktorý je realizovaný na základe klientského príkazu (beneficient). Banka sa pri príkaze zaväzuje vydať dokumenty s právom na nakladanie tovaru či iných dokumentov tretej osobe (trasátovi), ak bude pri ich vydaní zaplatená daná peňažná čiastka alebo prevedený iný inkasný úkon.
Najskôr beneficient požiada svoju banku (vysielajúca banka) o obstaranie inkasa a dá jej potrebné dokumenty. Banka beneficienta spracuje žiadosť pre inkasnú banku a odošle jej dokumenty. Inkasná banka upovedomí trasáta a potvrdí vysielajúcej banke prijatie dokumentov. Dokumenty budú trasátovi odovzdaná až po zaplatení danej čiastky. Inkasná a vysielajúca banka si platbu následne vzájomne zúčtujú.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia