...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dokumentárna platba

Dokumentárna platba - čo je to

Dokumentárna platba je prostriedok zníženia rizika plynúceho z neistoty v medzinárodnom obchode. Využíva sa najmä, keď sa zúčastnené strany vzájomne nepoznajú, existujú pochybnosti o schopnosti kupujúceho platiť, predajcu dodať alebo je politicko-ekonomická situácia v zahraničí nestabilná. Dokumentárne platby poskytujú do istej miery garanciu založenú na využití bánk zúčastnených pri danej platobnej transakcii. Pri dokumentárnych platbách sa využívajú dokumentárne akreditívy a dokumentárne inkasá.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia