...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dlhopis

Dlhopis - čo je to

Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa spája právo majiteľa vyžiadať si splatenie dlžnej čiastky a výnosov z nej (úrokových výnosov) k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopis (emitenta) tento záväzok splniť. Pre majiteľov dlhopisov je zaujímavou práve výška úrokov, ku platbe ktorých sa vydavateľ dlhopisu na tomto cennom papieri zaväzuje. Úroky sú pritom splácané pravidelne až do konca splatnosti dlhopisu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia