...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dividendová politika

Dividendová politika - čo je to

Dividendová politika je spôsob, podľa ktorého spoločnosť zisk buď rozdeľuje akcionárom v podobe dividend, alebo ho zadrží. Dividendová politika tiež zahŕňa stanovenie výšky dividendy pripadajúcej na jednotlivé druhy vydaných akcií.
Základné druhy dividendovej politiky sú:
1.) stabilná dividendová politika, ktorej cieľom je v dlhodobom horizonte udržať stabilnú výšku dividendy na jednu akciu,
2.) pasívna reziduálna dividendová politika, pri ktorej spoločnosť využíva svoj interný kapitál prednostne na prefinancovanie investičných príležitostí. V prípade, ak spoločnosť nemôže realizovať rentabilnú investíciu, vypláca akcionárom dividendy.
3.) dividendová politika založená na udržaní stálej výšky výplatného pomeru, pri ktorej spoločnosť zvýši alebo zníži výšku dividendy na akciu v závislosti na vývoji čistého zisku na akciu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia