...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Devízový trh

Devízový trh - čo je to

Devízový trh je časť finančného trhu. Je to miesto, na ktorom sa stretáva ponuka zahraničných mien s dopytom po nich a na ktorom sa tvorí cena jednotlivých mien, t.j. devízový kurz. Devízový trh umožňuje vzájomnú zámenu jednotlivých zahraničných mien (platby za dovoz, inkasá za vývoz) a iné operácie, ovplyvňujúce menový kurz domácej meny vo vzťahu k zahraničným menám.
Funkciou devízového trhu je aj poistenie proti devízovým rizikám (tzv. hedding). Zaistenie voči devízovému riziku možno realizovať buď prostredníctvom:
1.) netermínovaných obchodov, umožňujúcim promptné spotové obchody, ako sú konverzie devíz alebo devízová arbitráž,
2.) termínovaných obchodov, ako sú napr. swapy, forwardy, futures, opcie).

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia