...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Devízový kurz

Devízový kurz - čo je to

Vyjadrenie vzťahu medzi domácou a cudzou menou v bezhotovostnej forme. Devízové kurzy (platí aj však všeobecne pre menové kurzy) sa kótujú (zaznamenávajú) dvoma spôsobmi:
1.) priamo, kedy sa určitá čiastka (1, 100, ... ) cudzej meny vyjadrí v domácej mene,
2.) nepriamo, kedy sa určitá čiastka (1, 100, ... ) domácej meny vyjadrí v cudzej mene.

Rozlišuje sa pritom kurz:
a.) nákup, pri ktorom subjekt získava cudziu menu (kupuje) za domácu menu,
b.) predaj, pri ktorom subjekt cudziu menu poskytuje (predáva) za menu domácu,
c.) stred, ktorý je priemerom kurzov nákupu a predaja.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia