...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Depozitný certifikát

Depozitný certifikát - čo je to

Depozitný certifikát je druh cenného papiera ( kombinácia termínovaného vkladu a dlhopisu v listinnej podobe), ktorý vyjadruje záväzok emitenta voči veriteľovi na presne stanovenú čiastku a dobu. Výnos z depozitného certifikátu môže byť vyplatený buď v deň splatnosti certifikátu je vloženou čiastkou zvýšenou o úrokový výnos alebo v deň splatnosti sa vyplatí nominálna hodnota, pričom vkladateľ pri nákupe zaplatil čiastku nižšiu ako je nominálna.
Depozitné certifikáty s dlhšou splatnosťou ako 12 mesiacov sa nazývajú termínované depozitné certifikáty. Depozitné certifikáty sú emitované v rôznych nominálnych hodnotách, pričom výška nominálnej hodnoty určuje cieľovú skupinu investorov

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia