...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Depozitné obchody

Depozitné obchody - čo je to

Depozitné obchody sú vkladové obchody vytvárajúce pasíva, teda zdroje obchodnej banky, ktoré banky využívajú pre realizáciu aktívnych obchodov (napr. poskytovanie úverov). Depozitné obchody možno rozdeliť na a) krátkodobé (do roka), b) strednodobé (1-4 roky) a c) dlhodobé obchody (5 a viac rokov). Cena, za ktorú banky prostriedky získavajú je úrok vyplatený vkladateľovi, pričom platí priama úmera medzi 1) výškou úroku a dĺžkou vkladu a 2) výškou úroku a výškou vkladu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia