...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Depozitná banka

Depozitná banka - čo je to

Depozitná banka sa špecializuje na získavanie prostriedkov prijímaním krátkodobých vkladov (depozitov). Pri depozitnej banke teda nedochádza k získavaniu prostriedkov napr. formou emitovania záložných listov ako pri reálnych bankách. Úvery poskytované depozitnými bankami majú podobne ako vklady krátkodobý charakter.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia