...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Depozitár

Depozitár - čo je to

Depozitár je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá vedie účty fondu a správcu a dozerá na to, ako správca nakladá s peniazmi podielnikov.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia