...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Depotné operácie

Depotné operácie - čo je to

Depotné operácie súvisia s ochranou a správou cenných papierov. Depozitá možno dať do úschovy alebo do úschovy a správy. Ak sa depozitum dáva do úschovy, môže nadobudnúť dve formy, formu otvorenú, pri ktorej banka pozná obsah depozita, alebo uzavretú formu, pri ktorej banka ručí za neporušenosť obalu, ale obsah nepozná.
Úschova cenných papierov v banke môže byť hromadná alebo samostatná. Pri hromadnej úschove sú cenné papiere uschované spolu s cennými papiermi ostatných klientov. Banka má povinnosť klientovi vrátiť zastupiteľný cenný papier. Pri samostatnej úschove sú cenné papiere klienta uschované osobitne od ostatných cenných papierov a banka má povinnosť vrátiť tie isté cenné papiere.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia