...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dátum splatnosti

Dátum splatnosti - čo je to

V prípade platobných príkazov (prevodov peňazí z bežného účtu) dňom, kedy má platba odísť z účtu klienta, pri úverových produktoch (napr. kreditné karty, pôžičky a pod.) je dňom, do ktorého má byť uhradená splátka úveru, t.j. splátka by mala byť pripísaná v prospech daného účtu najneskôr v deň dátumu splatnosti, pri depozitných produktoch (napr. termínované vklady) dňom, kedy budú akumulované úroky pripísané v prospech účtu klienta.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia