...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Charge karta

Charge karta - čo je to

Charge karta je jednou z foriem platobných kariet. Kým pri kreditnej karte má klient možnosť prostriedky minuté z karty splácať v mesačných splátkach, pri charge kartách je všetko vyčerpané z karty nutné splatiť vždy do predpísaného termínu. Charge karty nie sú viazané na existenciu bežného účtu v banke. Pri využívaní prostriedkov z charge karty čerpáte úver.
Držiteľ charge karty vykonáva počas dohodnutého obdobia platby kartou. Toto obdobie trvá väčšinou 1 mesiac. Po uplynutí tohto obdobia vystavuje vydavateľ charge karty držiteľovi karty výpis s prehľadom realizovaných transakcií. Držiteľ karty musí do stanoveného termínu uhradiť celý dlžný zostatok a nemá možnosť splatiť vyčerpanú sumu v mesačných splátkach. Pri nesplatení celej dlžnej sumy dochádza k jej zúročeniu sankčnými úrokmi.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia