...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Cesia

Cesia - čo je to

Cesiou sa označuje postúpenie určitého práva, územia alebo pohľadávky. Pri lízingu predstavuje cesia postúpenie pohľadávky lízingu. Lízingová spoločnosť vystupuje ako prenajímateľ daného predmetu, postupiteľ je prvým nájomcom predmetu a postupník jeho budúci nájomca.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia