...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Cenný papier

Cenný papier - čo je to

Cenný papier je záznam, resp. pohľadávka majiteľa voči tomu, kto cenný papier vydal (emitoval). S cenným papierom sú spojené majetkové a iné práva oprávnenej osoby vymedzené a stanovené Zákonom o cenných papieroch. Cenné papiere sa môžu vyskytovať v dvoch podobách a to v listinnej alebo zaknihovanej. V zaknihovanej podobe ide o záznam v zákonom stanovenej evidencii - tento záznam nahrádza listinný cenný záznam.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia