...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Call opcia

Call opcia - čo je to

Opcia predstavuje zmluvu týkajúcu sa práva na obchod - predaj a nákup určitého aktíva (cenného papiera, meny, devízy a pod.), pričom sa tento obchod môže, ale nemusí uskutočniť. V prípade call opcie hovoríme o práve kúpiť aktívum. Opačná strana má povinnosť predať aktívum, ak si to bude držiteľ call opcie želať.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia