...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Beneficient

Beneficient - čo je to

Beneficient je príjemca peňazí alebo oprávnený, t.j. ten, komu banka poskytuje napr. plnenie akreditívu. Beneficiary (beneficient) je požívateľ výhody, prospechu, fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej alebo v prospech ktorej je vystavený alebo prevedený akreditív. V širšom zmysle je to príjemca platby alebo akéhokoľvek iného peňažného plnenia. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beneficiary.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia