...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Aktuár

Aktuár - čo je to

Aktuár je poistný matematik, ktorého zodpovednosť spočíva v kalkulácii poistných sadzieb, výške poistného, výške technických rezerv a pod. Zákon o poisťovníctve ukladá poisťovniam povinnosť dať si zodpovedným aktuárom potvrdzovať správnosť mnohých výpočtov ako výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosti, výšky technických rezerv a ich umiestnenia, výpočtu miery solventnosti, rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov, použitia poistno-matematických metód pri výpočte sadzieb poistného v neživotnom poistení, použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky technických rezerv v životnom poistení a v neživotnom poistení.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia