...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Akreditív Stand - by

Akreditív Stand - by - čo je to

Druh bankovej záruky vo forme dokumentárneho akreditívu. Avšak odlišnosť od dokumentárneho akreditívu je v požadovaných dokumentoch. Používa sa predovšetkým na zaistenie platobného záväzku dlžníka. Požadovaným dokumentom býva prehlásenie spravidla s negatívnym charakterom – o tom, že sa niečo neuskutočnilo, že neboli splnené podmienky a pod. Stand-by akreditív (záložný akreditív) predstavuje kombináciu akreditívu a bankovej záruky, resp. záruku banky vo forme akreditívu. Zásadným rozdielom medzi bežným a stand-by akreditívom je forma predloženia dokumentov. Pokiaľ v bežných akreditívoch beneficient preukazuje splnenie podmienok, pri stand-by akreditíve je to presne naopak, beneficient preukáže nesplnenie určitých podmienok stanovených pri otvorení akreditívu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia